HUURVOORWAARDEN 

De verhuur
De recreatiewoning verhuren wij voor een vooraf afgesproken periode, vermeld in het huurcontract. De verhuur is voor recreatief gebruik.

Informatie

Onze informatie ( o.a. op www.vrijland.eu ) komt overeen met de werkelijkheid. Deze informatie en alle losbladige informatie over de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen verstrekken wij te goeder trouw. Wij behouden ons het recht voor hierin een verandering aanbrengen tussen het moment van reservering en de aanvang van uw huurperiode.

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten verstrekken wij via derden en valt buiten onze verantwoordelijkheid.

De huurprijs
De huurprijs is op onze site aangegeven, gas, licht & water en Wifi is hierbij inbegrepen (m.u.v. van de gaskosten gedurende de winterperiode). Toeristenbelasting moet u vooraf betalen. Dit is ca. € 1,45 per persoon (het definitieve bedrag is nog niet vastgesteld door de gemeente), per nacht. Alle prijzen en informatie op onze site is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

De reservering
Naar aanleiding van uw aanvraag maken wij een voorlopige reservering.
Om deze definitief te maken:

-      Zendt u één volledig ingevuld en ondertekend huurcontract terug.

-      Betaalt u het vermelde voorschot, of als u binnen de 8 weken voor de huurperiode huurt, de volledige huur + borg.

Is één van beide niet binnen voor de vervaldatum (14 dagen na voorlopige reservering), dan laten we de reservering stilzwijgend vervallen. Door middel van het terugsturen van het contract en de betaling gaat u met de huurvoorwaarden akkoord. Wij sturen u dan een reserveringsbevestiging per e-mail (in geval van het volledige bedrag een reserveringsbewijs).

Het resterende bedrag verzoeken wij u uiterlijk 6 weken voor de huurperiode op onze rekening bij te schrijven. Indien dit bedrag niet tijdig is voldaan, sturen wij u eenmalig een herinnering per e-mail. Dit bedrag moet uiterlijk 4 weken voor de huurperiode op onze rekening bijgeschreven zijn.

Hebben wij geen tijdige betaling ontvangen, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door u. Wij hebben dan tegelijkertijd het recht de vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Aankomst
De huurperiode begint om 15.00 uur (zie contract), eerder is niet mogelijk in verband met schoonmaak en controle.

Toegang campingterrein
De camping is afgesloten met een slagboom. Voor de toegang is een opgave van uw kenteken nodig. Bij het niet tijdig doorgeven van het kenteken
kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet kunnen betreden van het terrein. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur is het niet mogelijk de camping op te rijden.

Parkeren

Achter onze woning is een ruime parkeerplaats voor één grote auto of twee kleinere auto’s.

Controle bij aankomst

Wij doen ons best de recreatiewoning geheel voor u in orde te maken. Toch raden wij u aan de recreatiewoning bij aankomst te controleren. Is er toch schade, of iets niet aanwezig, bel dit dan dezelfde dag nog aan ons door. Wij kunnen dan voorkomen dat u hiervoor aansprakelijk gesteld wordt.
Komen er achteraf klachten, meldingen van schades, of vermissingen binnen, dan kunnen wij dit niet meer op waarheid beoordelen en kunt u alsnog aansprakelijk gesteld worden.

Schade of vermissing

We gaan er van uit dat u zorgvuldig met het gehuurde om zult gaan. In de woning is er een checklist van de aanwezige spullen. Mocht er onverhoopt schades/vermissingen zijn die tijdens uw verblijf zijn ontstaan, of door u en/of uw gezelschap veroorzaakt zijn, dan vragen wij u dat aan te geven, zodat wij het voorwerp en/of de schade tijdig kunnen vervangen/repareren. De kosten verrekenen wij met uw borgsom. Indien we geen melding hebben ontvangen en toch bij de controle schades/vermissingen constateren, dan verrekenen we deze kosten met uw borgsom. Indien de schade hoger is dan de borgsom, stellen wij u daarvoor aansprakelijk. Hiervoor adviseren wij u vooraf een reisverzekering af te sluiten, die deze schade dekt. Zie ook hierna onder het kopje verzekeringen.

Verzekeringen

Voor onverhoopte schade aan onze woning is de brandschade gedekt onder uw Aansprakelijkheidsverzekering. Overige schade valt hier niet onder, vaak is een deel van deze overige schade wel verzekerd op een Reisverzekering. Tot welk bedrag de schade wordt vergoed verschilt per verzekeraar. Wij adviseren u dit na te gaan bij uw verzekeraar.

Voor eventuele annuleringen, raden wij u aan zelf een Annuleringsverzekering af te sluiten.

Overlast

Wanneer u overlast veroorzaakt, wordt dit aangepakt door de terreinbeheerder. U bent verplicht zijn aanwijzingen op te volgen. Wordt u van het terrein gestuurd, dan volgt er nooit een teruggave van de huur.

Huisdier

Huisdieren zijn niet toegestaan. Wordt hier niet aan voldaan dan behouden wij het recht voor om de overeenkomst per direct te beëindigen. Bij constatering aan het eind van de huurperiode houden wij het recht voor om de borg in te houden.

Tuin

Het is mogelijk dat wij langskomen voor het tuinonderhoud. Wij hoeven niet in de recreatiewoning te zijn. Vanzelfsprekend proberen wij dat zoveel mogelijk te beperken.

Roken

Roken is verboden in de recreatiewoning. Wordt hier niet aan voldaan dan behouden wij het recht voor om de overeenkomst per direct te beëindigen. Bij constatering aan het eind van de huurperiode houden wij het recht voor om de borg in te houden.

Schoonmaken

We verwachten dat u het huis netjes en opgeruimd achterlaat. De recreatiewoning wordt na de verhuur verplicht via een bedrijf schoongemaakt. Deze bijkomstige kosten brengen wij u vooraf in rekening.

Aantal personen
In onze woning mogen maximaal 6 personen verblijven. De huurtarieven zijn, mede ook gezien de kosten, op dit maximum gebaseerd. Overdag visite ontvangen is natuurlijk geen probleem. Wordt aan dit maximaal aantal personen niet voldaan, dan behouden wij het recht voor om de overeenkomst per direct te beëindigen. Bij constatering aan het eind van de huurperiode houden wij het recht voor om de borg in te houden.

Receptie

De receptie bevindt zich op camping “Duinrand West”, Hogeweg 96 (bij het vliegtuig). Hier kunt u tijdens openingsuren terecht voor vragen over bijvoorbeeld fietsverhuur, verder informatie over de omgeving of anderszins.

Onvoorzien
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van u, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten uw wil. Tevens kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, camping enz. Ook wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging.

Vertrek

Na de huurperiode dient u onze woning voor 10.00 uur te verlaten. We vragen u het huis netjes en opgeruimd achter te laten (dat wil o.a. zeggen de vaat schoon, de vaatwasser leeg, de koelkast leeg/schoon en de benedenvloeren geveegd). De controle doen wij later.

Borg

Wij vragen u een borg van € 75,00, ongeacht hoelang u huurt. Binnen 14 dagen na de huurperiode wordt deze per bank naar u terug overgemaakt, mits er geen sprake is van beschadiging, vermissing of behoorlijke vervuiling van de woning. Deze kosten zullen wij van de borg inhouden, als deze kosten hoger dan de borg zijn, dient u deze alsnog aan ons te betalen.