Vleesboerderij Boot is een vee- en akkerbouwbedrijf en slagerij met winkel. Het familiebedrijf heeft de hele keten van het verbouwen van voedergewas, aanwas van runderen, het opgroeien van de dieren, het vervoer naar en van het slachthuis, het verwerken en verpakken van het vlees en de verkoop in eigen beheer. De maïs en tarwe die ze op het land verbouwen, zijn bestemd voor de runderen die op stal staan. Het stro dat overblijft na het dorsen wordt gebruikt om de dieren in te laten liggen. Uiteindelijk is de mest die de dieren produceren weer bestemd om de akkers vruchtbaar te houden.